Kodiranje univerzuma: informacije, šabloni i filozofija!Teorija informacija tvrdi kako je ona pravi obrazac, ali šta je to informacija i kakva je njena veza sa materijom?


Čini se da vrsta materijalizma koju su u ranoj prirodnoj filozofiji branili stari grčki atomisti i njihovi nasljednici nije održiva. Atomi nisu čestice bez dijelova, čestice koje čine atome su modeli pobuđenih polja čija je konačna priroda povezana s pitanjima o dodatnim dimenzijama i interpretaciji matematičkih struktura koje se koriste u fizici.


Nauka se razvila do te mjere da nam sada može dati ontološke odgovore na mnogim razinama. Unutar fizičkih nauka imamo grubu hijerarhiju geoloških čvrstih tvari i tekućina od molekularne strukture hemijskih vrsta do atoma i njihovih elektrona, do subatomskog carstva čestica i fundamentalnih sila, do kvantnih polja, superstruna i tako dalje.


Biološke i bihevioralne nauke mnogo su složenije, ali nam i one nude slične slojeve entiteta, od proteina do društvenih grupa. Zbog čega se svi ovi entiteti smatraju i fizičkim? Sigurno ih ne možemo izravno identificirati sa onima koje opisuje fizika. Njihovo mjesto u jedinstvenom naučnom prikazu stvarnosti zasniva se na zajedničkom sistemu jedinica, očuvanju energije, gravitacijskim, elektromagnetskim i nuklearnim silama i osnovnoj klasifikaciji elemenata iz periodnog sistema. U nauci uvijek imamo integracije, ali ne uvijek i redukciju.


Međutim, ostaje određena asimetrična veza između fizike i drugih nauka, svi su objekti drugih nauka takvi da je njihovo ponašanje u skladu s fizikom i mogu se razumjeti bez kršenja osnovnih zakona fizike. Predmeti drugih nauka i svi predmeti u trenutnoj fizici postoje u posebno ograničenim razmjerima prostora i vremena. Na primjer, ne postoje tabele na skali atomske udaljenosti, niti na geološkoj skali vremena, a na kosmološkoj vremenskoj skali ne postoje atomi u skali kvarkova (Kvark je jedna od osnovnih čestica u fizici. Pridružuju se za formiranje hadona, kao što su protoni i neutroni, koji su sastavni dijelovi jezgra atoma.).


Vrste entiteta koji su pozicionirani na subatomskoj razini su egzotične do krajnosti, ali što je još važnije nemamo razloga vjerovati da postoji fundamentalna razina sadržana u jednom skupu krajnje pojedinačnih objekata. Ako ostanemo agnostici u vezi s potonjim navodom, nema potrebe da sve ostale domene koje se odnose na skalu smatramo manje realnim, jer je i sve ostalo što znamo upravo tako.Šta onda znači reći da sve stvari postoje? U knjizi Every Thing Must Go razvijena je ideja pravih obrazaca ili šablona. Kada se radi mikrofizika ne moraju se pratiti svakodnevni fizički objekti, jer to ne bi imalo prediktivnu ili objašnjivu vrijednost. Skala udaljenosti, vremena i energije čini tabelu nebitnom. Ipak, bilo ko suočen sa zadatkom praćenja materijalnih predmeta u svakodnevnim okolnostima bio bi smatran ludim kada bi insistirao na praćenju drugih dijelova stola osim onih glavnih kao što su podmetači, ladice, noge i ploče. Opisati sobu bez spominjaja namještaja govoreći samo o atomima značilo bi propustiti da postoje korelacije u položajima nekih atoma koje postoje kao takve jer su atomi dijelom, recimo, stola. U tom smislu tabela je uzorak informacije o dijelovima više nego što je u suštini skup materijalnih čestica.


Ono što svi stvari entiteti imaju kao zajedničko jeste da su oni stvarni obrasci u pojavama koje se pojavljuju u skalama karakterističnim za njihovu dužinu i vrijeme, u smislu da svaki pokušaj opisivanja svijeta na toj skali koji se ne odnosi na njih sadrži suvišne informacije i propušta neke jednostavne uzroke, objašnjenja i zakone koji predviđaju i objašnjavaju fenomen. Različite ontološke nauke nastaju neprestano zato što živimo u univerzumu dovoljno bogatom da imamo različite režime (djelimičnog) reda.


Međutim, važn je napomenuti kako za postojanje virtualnog svijete negdje postoji fizička mašina podložna zakonima termodinamike. Naš mozak može funkcionirati samo u vrlo specifičnom temperameturnom opsegu, a računari moraju donekle biti napajani. Ipak, možda ne treba misliti kako je svijet sačinjen od matematike ili informacije koje čini materija pošto osnove fizike opisuju čestice i polja koja nisu ni slična načinu kako mi materiju percepiramo i zamišljamo. Naučna slika svijeta je ona bez koje bi matematička reprezentacija bila nezamisliva.


Autor: James Ladyman

Prijevod: E-volucija

Izvor: https://iai.tv/


   |  

   |  

  • Facebook - White Circle
  • YouTube
  • Instagram - White Circle
  • Twitter - White Circle

evolucijaportal@gmail.com   |   71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

© 2019 BY e-volution.com